Giải thích về Thanh khoản trong giao dịch Crypto

1. Thanh khoản là gì?
Thanh khoản là sự dễ dàng mà một tài sản có thể được trao đổi thành tiền mặt mà không ảnh hưởng đến giá của tài sản đó. Định nghĩa này có hai khía cạnh: dễ dàng (tốc độ) và giá (chênh lệch giữa giá dự kiến ​​và giá thực hiện một lượng giao dịch lớn). Khi xem xét thanh khoản trong bối cảnh trao đổi tiền điện tử, cả hai thành phần đều quan trọng – một nhà giao dịch cần phải hoàn thành giao dịch nhanh chóng và chi phí hiệu quả nhất có thể.

Ngoài thanh khoản cho một tài sản cụ thể, chúng ta cũng bàn về thanh khoản thị trường, liên quan đến sức khỏe của thị trường nói chung, chẳng hạn như thị trường bất động sản City thành phố hoặc thị trường tiền điện tử. Một thị trường thanh khoản là một trong đó tài sản có thể dễ dàng được mua và bán ở mức giá ổn định, minh bạch.

2. Ý nghĩa của thanh khoản trong giao dịch tiền điện tử?
Trong thị trường tiền điện tử, chúng ta có thể nghĩ đến thanh khoản qua ba cấp độ: thanh khoản tài sản, thanh khoản trao đổi và thanh khoản thị trường.

Thanh khoản tài sản là một chức năng của người mua và người bán cho một tài sản cụ thể, cũng như sự dễ dàng truy cập của nó trên các sàn giao dịch;

Thanh khoản trao đổi trên sàn là khả năng thanh khoản của các cặp tiền tệ niêm yết trên sàn giao dịch đó

Thanh khoản thị trường là tổng hợp thanh khoản của tất cả các loại tài sản tại các sàn giao dịch. Phản ánh mức độ thanh khoản của toàn bộ thị trường.

3/ Bản chất của Thanh khoản (Liquidity) là gì ?

Thật ra, bản chất của thanh khoản là sự đánh đổi giữa tốc độ mua bán và mức giá có thể mua bán. 

Với đồng coin có thanh khoản tốt, sự đánh đổi này sẽ rất thấp. Điều này có nghĩa rằng, khi ta thực hiện mua hoặc bán nhanh với khối lượng lớn sẽ không khiến giá của đồng coin đó bị ảnh hưởng nhiều. Và ngược lại, sự đánh đổi này sẽ cao hơn với những đồng coin có tính thanh khoản kém.

VD: Ta mua đồng X có mức giá 1 đô với khối lượng 100 ngàn $ và sau một tháng đồng X có giá trị 10 $. Lúc này, tài sản của anh em đã có lợi nhuận gấp 10, tức 1 triệu $.

Tuy nhiên, khối lượng mua vào ở mức giá 10$ là rất ít, chỉ có 100 ngàn $ và khoảng giá từ 10 đến 9$ có tổng khối lượng cho 1 triệu đô. Vậy ta không thể bán tất cả với mức giá mong muốn là 10$.

3. Tại sao thanh khoản quan trọng?

Thị trường càng thanh khoản thì càng ổn định. Khi mua hoặc bán Bitcoin, luôn có rất nhiều nhà giao dịch ở phía bên kia sẵn sàng lấp đầy lệnh với tác động tối thiểu đến giá tài sản. Tuy nhiên, nhiều loại Altcoin thì ít thanh khoản , do đó giá của nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi một giao dịch lớn.

4/ Cách kiểm tra Liquidity của đồng coin

Tính thanh khoản là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch. Vì nó thể hiện mức độ dễ dàng mua/bán, vào/ra một đồng coin bất kỳ nào đó. Vậy trước khi quyết định giao dịch một đồng coin nào đó, ta cần kiểm tra mức độ thanh khoản của đồng coin đó bằng cách kiểm tra 3 yếu tố sau:

  • Khối lượng giao dịch trong 24 giờ.
  • Độ sâu của Order Book.
  • Độ chênh lệch giữa giá bid-ask.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

Bạn có thể sử dụng Coinmarketcap hoặc CoinGecko để kiểm tra khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua của đồng coin mà mình muốn giao dịch. CoinMarketCap gần đây đã phát hành một số liệu mới có tên là Exchange Exchange Liquidity nhằm phản ánh mức độ thanh khoản một cách chính xác hơn.