Giao dịch quyền chọn (Option) Bitcoin là gì ?

Quyền chọn Bitcoin là gì?
Quyền chọn (tiếng Anhoption) là một dạng hợp đồng phái sinh (derivative securities) cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).

Ngày nay, Quyền chọn đóng góp cho thị trường phái sinh toàn cầu ước tính trị giá hơn 500 nghìn tỷ đô la. Vì vậy giao dịch quyền chọn Bitcoin (BTC) có ý nghĩa quan trọng trong thị trường Tiền điện tử.

Ở cấp độ cá nhân, giao dịch quyền chọn cho phép người tham gia thị trường tạo thu nhập, đặt cược đầu cơ và phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là giữa biến động thị trường. Trong một hợp đồng quyền chọn. Người mua trả phí bảo hiểm cho hợp đồng quyền chọn được xác định bởi các yếu tố bao gồm tiền (giá tài sản hiện tại so với giá thực hiện), thời gian hết hạn và biến động ngụ ý; người bán lấy phí bảo hiểm đó làm thu nhập.

Khi áp dụng vào Bitcoin, điều này mang lại lợi ích rất lớn cho nhiều người chơi trong hệ sinh thái: Người thuê và thợ mỏ dài hạn có thể phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả, kiếm thu nhập bằng cách bán quyền chọn, và các nhà đầu cơ có thể hạn chế rủi ro giảm giá và giảm chi phí cho một phần chi phí .

Nhìn vào thị trường nói chung, quyền chọn cũng đã được chứng minh là rất quan trọng đối với sự phát triển của một thị trường. Theo phân tích thực nghiệm được trích dẫn bởi Tạp chí Tài chính, các danh sách quyền chọn cho một tài sản dẫn đến việc giảm mức chênh lệch và tăng độ sâu, khối lượng giao dịch, tần suất giao dịch và quy mô giao dịch, và nói chung, kết quả cho thấy danh sách tùy chọn đó cải thiện chất lượng thị trường của các cổ phiếu cơ bản. Nói cách khác, các tùy chọn Bitcoin có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái, cho dù một cá nhân cụ thể có sử dụng chúng hay không.

2.
Quyền chọn mua và quyền chọn bán

Quyền chọn bán bitcoin là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không bị bắt buộc) bán bitcoin với một giá đã được định trước trong một thời gian đã định. Trong giao dịch này có hai phía: người mua quyền chọn bán, hay còn được gọi là người nắm giữ quyền chọn, và người bán quyền chọn bán. Người mua quyền chọn bán phải trả cho người bán quyền chọn bán một khoản phí giao dịch. Người nắm giữ quyền chọn bán (put option holder) sẽ quyết định thực hiện quyền của mình khi thấy có lợi nhuận và người bán quyền chọn bán có nghĩa vụ phải mua tài sản đó từ người nắm giữ quyền chọn bán. Trong trường hợp cảm thấy không có lợi vì lý do nào đó (giá trên thị trường tăng…) người nắm giữ quyền chọn có thể không thực hiện quyền (hủy hợp đồng).

Quyền chọn mua bitcoin là một loại hợp đồng trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không bị bắt buộc) mua bitcoin với một giá đã được định trước (strike price) trong một thời gian đã định. Trong giao dịch này có hai phía: người mua quyền chọn mua, hay còn được gọi là người nắm giữ quyền chọn, và người bán quyền chọn mua. Người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán quyền một khoản phí giao dịch (option premium). Người nắm giữ quyền chọn mua (call option holder) sẽ quyết định thực hiện quyền của mình khi thấy có lợi nhuận và người bán quyền chọn mua có nghĩa vụ phải bán tài sản đó cho người nắm giữ quyền chọn mua. Trong trường hợp cảm thấy không có lợi vì lý do nào đó (giá trên thị trường giảm…) người nắm giữ quyền chọn có thể không thực hiện quyền (hủy hợp đồng).

Một nhà giao dịch mua tùy chọn mua (call) tin rằng giá tài sản cơ bản giá sẽ tăng. Mặc dù các nhà giao dịch chỉ có thể mua tài sản hoàn toàn, nhưng sau đó họ tiếp xúc trực tiếp với rủi ro về giá tài sản lên đến toàn bộ số tiền chính của họ, điều này đặc biệt rủi ro với loại tài sản dễ bay hơi. Tuy nhiên, khi mua một quyền chọn mua, rủi ro được giới hạn ở phí bảo hiểm được trả để mua tùy chọn. Tuy nhiên, lợi nhuận tiềm năng được xác định bằng số tiền giá giao ngay so với giá thực hiện cộng với phí bảo hiểm. Ví dụ: nếu giá thực hiện là 100 đô la và phí bảo hiểm được trả là 10 đô la, thì giá giao ngay là 120 đô la sẽ dẫn đến lợi nhuận là 10 đô la.

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6406406

Một lựa chọn khác cho các nhà giao dịch tin rằng giá tài sản sẽ tăng là bán quyền chọn bán. Khi bán quyền chọn bán, thương nhân đồng ý mua tài sản cơ bản với giá thực hiện nếu người mua chọn thực hiện quyền bán. Nếu giá giao ngay của tài sản lớn hơn giá thực hiện, người mua sẽ chọn không bán và người viết tùy chọn sẽ thu lợi từ phí bảo hiểm.

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6406498

Nếu các nhà giao dịch đánh giá giảm giá đối với tài sản, họ có thể chọn mua quyền chọn bán. Ví dụ: nếu giá thực hiện là 100 đô la và phí bảo hiểm được trả là 10 đô la, thì giá giao ngay là 90 đô la sẽ hòa vốn, và bất cứ điều gì thấp hơn sẽ có lợi nhuận.

Tùy chọn khác cho các nhà giao dịch dự đoán giảm giá là bán tùy chọn mua. Khi bán tùy chọn mua, thương nhân đồng ý bán tài sản cơ bản với giá thực hiện nếu người mua thực hiện quyền mua. Tương tự như Short Put ở trên, chiến lược này nhằm thu thập phí bảo hiểm cho tùy chọn, trong khi người mua chọn không thực hiện tùy chọn của họ; Điều này xảy ra khi giá giao ngay thấp hơn giá thực hiện. Nếu giá giao ngay cao hơn giá thực hiện, người viết cuộc gọi sẽ phải bán tài sản với giá chiết khấu.

Chiến lược này thường được sử dụng như một phần của chiến lược cuộc gọi được bảo hiểm, như được giải thích dưới đây.

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6406496

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6406492

3.
Chiến lược giao dịch quyền chọn: Cách kiếm lợi nhuận trên thị trường gấu và bò
Mặc dù các tùy chọn có thể được sử dụng làm đầu tư thuần túy đầu cơ, các nhà quản lý tài sản thành công nhất sử dụng các tùy chọn như một cách để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa thu nhập tiềm năng một cách hiệu quả. Bằng cách kết hợp bốn giao dịch quyền chọn cơ bản (được liệt kê ở trên) với hai giao dịch chứng khoán cơ bản (dài và ngắn), nhà đầu tư có thể tạo ra một loạt các chiến lược tinh vi hơn để tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.

Sức mạnh thực sự của các lựa chọn không nằm ở sự cô lập của chúng, mà khi chúng hoạt động như một phần của chiến lược rộng lớn hơn. Khi được sử dụng kết hợp, họ có thể điều chỉnh mức độ tiếp xúc của nhà đầu tư với hồ sơ rủi ro rất cụ thể, hạn chế thua lỗ, tạo thu nhập và tạo ra lợi nhuận dễ dự đoán hơn.

Như đã đề cập ở trên, một trong những chiến lược tùy chọn phổ biến nhất là Cuộc gọi được bảo hiểm. Trong chiến lược này, các nhà đầu tư đã tiếp xúc với một tài sản và đang tăng giá dài hạn nhưng không dự đoán mức tăng giá đáng kể trong thời gian tới. Để cho phép tài sản vẫn tạo ra lợi nhuận, thương nhân bán tùy chọn cuộc gọi trên tài sản, do đó nhận được tiền lãi dưới dạng phí bảo hiểm. Đây có thể là một chiến lược phổ biến, vì chúng ta đã thấy các công ty khai thác Bitcoin sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa sản xuất của họ. Giờ đây, các công ty khai thác có thể bán tùy chọn cuộc gọi 300 đô la với giá thực hiện là 10.000 đô la, cho phép họ kiếm được lợi nhuận trong khi vẫn kiếm được lợi nhuận trong trường hợp tăng giá.

Một chiến lược tương tự để phòng ngừa một khoản đầu tư dài hạn là Bảo vệ đơn giản. Không giống như một cuộc gọi được bảo hiểm, điều này hạn chế sự tăng giá của khoản đầu tư nếu tùy chọn cuộc gọi được thực hiện và tài sản được bán, một biện pháp bảo vệ tìm cách hạn chế nhược điểm trong khi duy trì mức tăng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch mua quyền chọn mua khoản đầu tư dài hạn để phòng ngừa rủi ro thua lỗ, với giới hạn tăng chỉ bằng với phí bảo hiểm đặt ra. Nếu các nhà đầu tư đã tăng cường tiếp xúc trong đợt giảm giá gần đây với dự đoán về một cuộc biểu tình, họ có thể muốn mua một bộ bảo vệ với giá 200 đô la với mức giá 6.500 đô la, hạn chế nhược điểm của họ.

Các cuộc gọi được bảo hiểm và các lệnh bảo vệ chỉ là khởi đầu của lỗ thỏ tùy chọn chiến lược. Có chiến lược cổ áo, chiến lược dàn trận, chiến lược bóp nghẹt, chiến lược bướm và nhiều hơn nữa. Chúng có thể được nhóm lại theo tâm lý thị trường – tăng, giảm hoặc trung tính – và biến động dự đoán.

Đặc biệt trong các giai đoạn thị trường non trẻ này cho các tùy chọn Bitcoin, cũng có khả năng sẽ có các cơ hội giao dịch chênh lệch giá, theo nguyên tắc ngang giá của Put-Call. Nguyên tắc này nêu rõ rằng chênh lệch giữa lệnh gọi và quyền chọn mua có cùng thời hạn sử dụng và giá thực hiện tương đương với chênh lệch giá giao ngay và giá thực hiện hiện tại, được chiết khấu theo giá trị hiện tại.

C – P = S – K * D

Trong đó C = giá trị tùy chọn cuộc gọi, P = đặt giá trị tùy chọn, S = giá giao ngay, K = giá thực hiện và D = hệ số chiết khấu.

Khi phương trình này không đúng, sẽ tồn tại cơ hội chênh lệch giá cho các nhà giao dịch nắm bắt các ứng dụng, đặc biệt là trong những ngày đầu của các thị trường quyền chọn này.

4.
Khái niệm cơ bản về giá quyền chọn: Tại sao các tùy chọn Bitcoin rất đắt?
Giá của các lựa chọn (được gọi là phí bảo hiểm) được xác định bởi thị trường và dựa trên các yếu tố của giá trị nội tại và bên ngoài. Giá trị nội tại là sự khác biệt giữa giá giao ngay tài sản cơ bản và giá thực hiện nhưng chỉ liên quan đến giá trị dương cho chủ sở hữu quyền chọn. Khi một lựa chọn không có lợi cho người mua, nó được cho là không có giá trị nội tại và chỉ có giá trị bên ngoài, chẳng hạn như giá trị thời gian, giá thực hiện và biến động.

Mặc dù có một số yếu tố và mô hình định giá rất phức tạp được sử dụng để tính giá trị của các tùy chọn khác nhau, một số điều cơ bản là khá đơn giản. Khi một tùy chọn là tiền bằng tiền, thì có nghĩa là người nắm giữ quyền chọn sẽ được hưởng lợi bằng cách thực hiện tùy chọn của họ, khi đó tùy chọn có giá trị nội tại. Tùy chọn bằng tiền dễ định giá hơn, vì giá trị nội tại được đặt và giá trị bên ngoài là một hàm của rủi ro liên quan đến giá trị thời gian và biến động.

Mặt khác, một lựa chọn hết tiền không có giá trị nội tại, vì vậy giá của nó hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố giá trị bên ngoài đó. Phí bảo hiểm, giá của tùy chọn, giống như một khoản phí mà người viết tùy chọn phải chịu cho rủi ro bán hàng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một tài sản biến động như Bitcoin có phí bảo hiểm đắt đỏ như vậy.

5.
Chấp nhận và phát triển gần đây
Trong năm qua, các sàn giao dịch và trao đổi tùy chọn bổ sung đã xuất hiện cùng với một số sự rõ ràng về quy định.

Như đã đề cập ở trên, các tùy chọn rất quan trọng đối với sức khỏe của thị trường tài sản và việc quản lý một vị trí cá nhân trong thị trường đó. Những công cụ như vậy cũng rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư và tổ chức lớn hơn, tinh vi hơn.

Một số nền tảng trên toàn cầu đang tăng để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch về các lựa chọn và thậm chí CFTC dường như đã sẵn sàng với sự chấp thuận theo quy định được đưa ra cho LedgerX và Bakkt, với CME Group sắp ra mắt.

6.
Ở đâu và làm thế nào để giao dịch tùy chọn Bitcoin?
Có một số địa điểm giao dịch tùy chọn Bitcoin hiện có trên thị trường, với nhiều ưu và nhược điểm, phí, hạn chế về địa lý, hạn chế về vốn và trải nghiệm người dùng.

Có một số địa điểm giao dịch tùy chọn Bitcoin phổ biến hiện có, bao gồm Deribit, LedgerX, IQ Option, Quedex, Bakkt và gần đây nhất là OKEx. Mỗi người có một ưu và nhược điểm riêng và nên được đánh giá theo nhu cầu cụ thể của nhà giao dịch.

Tuy nhiên, ưu đãi mới của OKExTHER đáng để nghiên cứu, vì chúng sẽ là nền tảng đầu tiên cho phép các nhà giao dịch không chỉ mua các tùy chọn mà còn cả các tùy chọn viết / bán. Như đã thấy trong các chiến lược được liệt kê ở trên, khả năng viết hợp đồng quyền chọn thường là thành phần chính cho cả chiến lược tùy chọn cơ bản và nâng cao, có nghĩa là các tùy chọn Bitcoin OKExTHER có thể sẽ trở thành một công cụ mới mạnh mẽ cho các nhà giao dịch. Họ cũng sẽ là người đầu tiên tổ chức C2C, giao ngay, giao dịch tương lai, giao dịch hoán đổi vĩnh viễn và giao dịch quyền chọn dưới cùng một mái nhà, tạo trải nghiệm thuận tiện cho một loạt các chiến lược giao dịch và phòng ngừa rủi ro. Về mặt kỹ thuật, họ cũng cung cấp một hệ thống chống thao túng mạnh mẽ, thanh toán bằng tiền điện tử với một mức giá được đánh dấu tại thời điểm thanh toán là giá thanh toán và giao dịch được hỗ trợ API 24/7.

Nhìn chung, chúng tôi đang tiếp tục chứng kiến ​​sự tiến bộ và phát triển trong cơ sở hạ tầng tài chính tiền điện tử và các nhà giao dịch có thể sử dụng hiệu quả các công cụ này có thể cải thiện hiệu suất của họ.