Hướng dẫn lấy Luna Version 2 tại ví Trust Wallet hoặc các ví khác

Hiện tại Terra Luna đã chạy Luna 2 trên Blockchain mới thay thế cho Luna cũ. Các ví cũ sẽ được airdrop theo một tỉ lệ nhất định. Nếu bạn có Luna cũ (sau đây sẽ được gọi là Luna Classic) tại ví trust thì hiện sẽ không thấy Luna 2 (Sau đây sẽ được gọi là Luna) do ví trust chưa hỗ trợ.

Image-3

Để lấy được Luna và có thể gửi nạp vào bán. Bạn có thể tải ứng dụng Terra Station của chính Terra.

Link tải cho IOS:

https://apps.apple.com/app/id1548434735

Link tải cho Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=money.terra.station

Sau khi cài đài Terra Station, bạn có thể chọn Recover Wallet:

Sau đó chọn Use Seed phrase

Tại màn hình Recover wallet, copy hoặc nhập 12 kí tự bảo mật của bạn (tại ví trust hay bất kì ví nào) sau đó ấn next. Nhập tên ví và cài đặt mật khẩu cho nó (tên ví bạn có thể nhập bất kì).

Image-2

Nếu làm đúng và ví của bạn được airdrop bạn sẽ thấy Luna 2 (nếu có ) hiển thị trong ví Terra station.