Tài sản số Tổng hợp là gì ? Tìm hiểu về Crypto Synthetic Assets

Tài sản tổng hợp là gì?

Thuật ngữ tài sản tổng hợp có nghĩa là đề cập đến một hỗn hợp các tài sản có cùng giá trị với một tài sản khác. Theo truyền thống thì thường là sự kết hợp các sản phẩm phái sinh khác nhau – tùy chọn(option), tương lai(future) hoặc giao dịch hoán đổi(swap) – mô phỏng một tài sản cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa…

Ví dụ, thay vì mua một cổ phiếu, một công ty đầu tư có thể mua quyền chọn mua ( Call Option) và bán quyền chọn bán (Put Option) trên cùng một cổ phiếu. Việc sử dụng tài sản tổng hợp ở đây cho phép sử dụng nhiều phương tiện tài chính hơn.

Ước tính giá trị của tất cả các hợp đồng phái sinh lên tới 1,2 triệu tỷ đô la. Ta có thể thấy được con số lớn hơn rất nhiều nếu so với các thị trường khác như: bất động sản toàn cầu (217 nghìn tỷ đô la), nợ toàn cầu (215 nghìn tỷ đô la), thị trường chứng khoán toàn cầu (73 nghìn tỷ đô la) và nguồn cung của thế giới bằng vàng (7,7 nghìn tỷ đô la). Một mặt, các công cụ phái sinh có thể được sử dụng để giúp chấp nhận rủi ro về giá từ nhiều loại tài sản như hàng hóa để trả nợ. Công cụ phái sinh có thể thúc đẩy và tăng tính hiệu quả của thị trường, bằng cách đó là khuyến khích một trò chơi có tổng bằng không giữa các nhà giao dịch thay vì tạo ra giá trị thị trường thực sự. Việc sử dụng các sản phẩm phái sinh cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận mà không cần thanh toán vật lý, giao dịch chênh lệch giá, rủi ro chuyển nhượng và phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Tài sản số tổng hợp Crypto Synthetic Assets

Vậy tài sản số tổng hợp có lợi ích gì ?

Tài sản số tổng hơp sẽ cung cấp cho người dùng tiếp cận với nhiều loại tài sản khác nhau mà không cần phải giữ tài sản cơ bản. Có thể là bất cứ thứ gì từ tiền tệ fiat, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ hoặc đồng yên Nhật Bản, đến các mặt hàng như vàng và bạc, cũng như các quỹ chỉ số hoặc các tài sản kỹ thuật số khác. Bằng cách sử dụng các tài sản tổng hợp độc đáo này, các nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ các mã thông báo theo dõi giá trị của một số tài sản mà không cần phải rời khỏi hệ sinh thái tiền điện tử. Tài sản tổng hợp của Crypto cũng cung cấp cho người dùng tất cả các lợi ích của việc phân cấp, vì chúng được mở cho tất cả người dùng qua biên giới bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh được bảo đảm và các công cụ khác và dữ liệu được lưu trữ trên sổ cái phân tán.

Có những loại tài sản số tổng hợp nào ?

Abra là một nền tảng đầu tư phi tập trung cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử của họ làm tài sản thế chấp để tạo tài sản tổng hợp. Mô hình tài sản tổng hợp của Eclult tận dụng các hợp đồng thông minh được kích hoạt bằng Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC). Trong thực tế, nếu một nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu Google trị giá 1.000 đô la thông qua Abra, công ty sẽ chốt 1.000 đô la người dùng ra BTC và so với giá của cổ phiếu Google. Nếu Google tăng hoặc giảm, số lượng BTC tương đương sẽ được thêm hoặc trừ vào hợp đồng người dùng. Trong ví dụ trên, nhà đầu tư về cơ bản sẽ giống như Short BTC và đồng thời Long Google. Trong khi đó, ngược lại Abra sẽ là Long BTC và Short Google.

Universal Market Access là một nền tảng phi tập trung cho các hợp đồng tài chính sử dụng cơ chế dự đoán kết hợp các hợp đồng thông minh để trao quyền cho người dùng tạo ra các sản phẩm tài chính của riêng họ. Về cơ bản, người dùng UMA có thể tạo các sản phẩm tài chính, sử dụng các giao thức như ERC-20 để tạo các công cụ phái sinh được mã hóa cho phép họ tiếp xúc với các tài sản cơ bản trong thế giới thực tương tự như cách hoạt động của các quỹ giao dịch trao đổi truyền thống.

Synthetix là một nền tảng dựa trên Ethereum cho phép các nhà đầu tư tạo và giao dịch tiền điện tử tổng hợp trên nền tảng ngang hàng. Điều này cho phép người dùng có quyền truy cập vào các sản phẩm tổng hợp đồng thời cho họ tiếp xúc với các tài sản phi tiền điện tử như vàng, USD và cổ phiếu. Hiện tại có hơn 69 triệu đô la bị khóa trong các hợp đồng phái sinh tổng hợp. Synthetix hiện có ba ứng dụng phi tập trung: Trao đổi tổng hợp, Mintr – cho phép người dùng đóng góp mã thông báo SNX gốc của nền tảng để họ có thể kiếm phí và đúc tiền Synths – và Bảng điều khiển trình bày tổng quan về toàn bộ Mạng Synthetix. Nhóm Synthetix đã xây dựng một nền tảng phát hành nhiều tầng, trao đổi và một loại tài sản thế chấp, tạo ra một thị trường cho các tài sản tổng hợp được hỗ trợ bằng tiền điện tử. Synthetix cho phép người dùng phát hành các tài sản tổng hợp khác nhau, bao gồm fiat, công cụ phái sinh, tiền điện tử và các loại tài sản khác nhau. Ví dụ có thể là Bitcoin, euro, USD, cổ phiếu Tesla, vàng, v.v. Người dùng đặt tài sản thế chấp, dưới dạng mã thông báo SNX, để tạo ra các tài sản tổng hợp này. Sau đó, người dùng sẽ có thể trao đổi hoặc trao đổi một tài sản tổng hợp cho một tài sản khác, trả lại tài sản thế chấp thông qua một nhà tiên tri mà không cần qua trung gian.

Tài sản số tổng hợp là một vấn đề rất quan trọng?

Các mô hình tiền tệ tổng hợp được thế chấp bằng tiền điện tử được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh có thể có ý nghĩa rất lớn trong ngành tài chính truyền thống. Về bản chất, các mô hình này cung cấp cho người nắm giữ tiền điện tử đòn bẩy để giao dịch các tài sản truyền thống cũng như các công cụ phái sinh của họ trong khi vẫn còn trong hệ sinh thái kỹ thuật số. Phân cấp cấp quyền truy cập mở cho một cộng đồng các nhà đầu tư toàn cầu. Trước khi các sản phẩm như Abra, Synthetix và UMA có sẵn, chỉ một số nhà đầu tư tổ chức có thể truy cập vào thị trường phái sinh toàn cầu. Giờ đây, bất cứ ai có điện thoại thông minh và hiểu biết trung gian về hoạt động tài sản tổng hợp đều có thể truy cập vào các phương tiện đầu tư mạnh mẽ này. Với các nền tảng tài sản tổng hợp tiền điện tử mở ra cánh cửa cho các công cụ phái sinh cho hàng ngàn nhà đầu tư mới, chỉ có thời gian mới có thể cho biết mức độ ảnh hưởng của một loại hợp đồng phái sinh thế chấp tiền điện tử mới sẽ ảnh hưởng đến bối cảnh tài chính truyền thống.