Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

JFH...718 1 giờ trước Mua 12 VET giá 3,002.68đ
KLN...686 1 giờ trước Bán 54 USDT giá 23,312đ
POM...598 1 giờ trước Mua 300 TRX giá 2,497đ
VYR...516 1 giờ trước Mua 1000 USDT giá 23,398 đ
GQW...412 1 giờ trước Bán 10000 TRX giá 2,435đ
HCE...243 1 giờ trước Bán 4000 TRX giá 2,431đ
SKA...056 1 giờ trước Bán 25 USDT giá 23,312đ
FKU...021 1 giờ trước Bán 100 USDT giá 23,312đ
CAK...797 1 giờ trước Bán 0.01 ETH giá 97,998,768đ
MMH...454 1 giờ trước Bán 138 TRX giá 2,421đ
CLN...930 1 giờ trước Mua 450 USDT giá 23,398 đ
NIA...581 1 giờ trước Mua 3150 USDT giá 23,398 đ
SHR...079 1 giờ trước Bán 875 USDT giá 23,312đ
ALM...926 1 giờ trước Bán 151 USDT giá 23,312đ
UUZ...915 1 giờ trước Bán 2000 TRX giá 2,422đ