Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

QJL...324 3 giờ trước Mua 40 USDT giá 24,168 đ
WCD...333 3 giờ trước Mua 8 LTC giá 1,742,851đ
MVV...119 3 giờ trước Mua 30 USDT giá 24,168 đ
EHL...920 4 giờ trước Mua 200 USDT giá 24,168 đ
KFA...314 4 giờ trước Mua 1 ETH giá 48,789,832đ
FMY...260 4 giờ trước Bán 830 USDT giá 24,002đ
VMV...517 10 giờ trước Bán 220 USDT giá 24,072đ
XBW...958 11 giờ trước Bán 194 USDT giá 24,072đ
QHX...962 11 giờ trước Mua 2200000 LUNA giá 3.48đ
OXW...692 11 giờ trước Mua 2200000 LUNA giá 3.40đ
VOA...606 11 giờ trước Mua 500 DOGE giá 2,126đ
RSE...544 11 giờ trước Mua 500 DOGE giá 2,126đ
LDW...153 11 giờ trước Mua 150000 SLP giá 132.46đ
TVB...105 11 giờ trước Mua 500 DOGE giá 2,117đ
OTO...103 11 giờ trước Bán 10 USDT giá 24,072đ