Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

XIK...727 7 giờ trước Bán 1000 USDT giá 24,712đ
WVG...174 7 giờ trước Mua 10000 USDT giá 24,828 đ
JAP...143 7 giờ trước Mua 0.0031 ETH giá 55,609,239đ
HQV...958 7 giờ trước Mua 100 USDT giá 24,828 đ
VRS...774 7 giờ trước Bán 44 USDT giá 24,712đ
GZI...499 7 giờ trước Mua 3000 USDT giá 24,828 đ
ILX...469 7 giờ trước Bán 1000 USDT giá 24,712đ
YIW...387 7 giờ trước Bán 1000 USDT giá 24,712đ
ZRQ...247 7 giờ trước Mua 400 USDT giá 24,828 đ
KKG...215 7 giờ trước Bán 500 USDT giá 24,712đ
NQD...727 7 giờ trước Mua 2000 USDT giá 24,828 đ
KTL...706 7 giờ trước Bán 400 USDT giá 24,712đ
KUG...833 7 giờ trước Bán 300 USDT giá 24,712đ
ERY...530 8 giờ trước Bán 300 USDT giá 24,712đ
FNI...339 8 giờ trước Bán 200 USDT giá 24,712đ