Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

QIG...916 5 giờ trước Mua 17 USDT giá 23,468 đ
KZO...892 5 giờ trước Bán 270 USDT giá 23,352đ
AYR...650 5 giờ trước Bán 270 USDT giá 23,352đ
HYN...248 5 giờ trước Bán 17 USDT giá 23,352đ
KYW...739 6 giờ trước Bán 36.9 USDT giá 23,352đ
YWJ...585 6 giờ trước Bán 487 USDT giá 23,352đ
UVA...316 6 giờ trước Mua 40 USDT giá 23,468 đ
PSS...185 6 giờ trước Bán 119 USDT giá 23,352đ
JKQ...100 6 giờ trước Bán 10 USDT giá 23,352đ
WKQ...979 6 giờ trước Bán 90 USDT giá 23,352đ
IKF...486 7 giờ trước Mua 1.25 BNB giá 7,253,020đ
WKM...439 7 giờ trước Bán 20 USDT giá 23,352đ
MCQ...371 7 giờ trước Bán 20 USDT giá 23,352đ
NCR...838 7 giờ trước Bán 46.7797 USDT giá 23,352đ
ECJ...517 7 giờ trước Bán 1000 USDT giá 23,352đ