Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

USN...969 6 giờ trước Bán 572 USDT giá 24,412đ
LHT...416 6 giờ trước Bán 25 USDT giá 24,412đ
GFZ...040 7 giờ trước Bán 100 USDT giá 24,412đ
MGN...504 7 giờ trước Mua 30 USDT giá 24,528 đ
TFZ...355 7 giờ trước Bán 1100 USDT giá 24,412đ
XFW...692 7 giờ trước Mua 2036 USDT giá 24,528 đ
PIN...343 7 giờ trước Mua 50 USDT giá 24,528 đ
TTI...240 7 giờ trước Mua 80 USDT giá 24,528 đ
ZLJ...841 7 giờ trước Mua 52 USDT giá 24,528 đ
HNR...335 7 giờ trước Bán 1200 TRX giá 2,020đ
QVF...280 7 giờ trước Bán 52 USDT giá 24,412đ
FUA...395 8 giờ trước Bán 240 USDT giá 24,412đ
WZB...201 8 giờ trước Mua 470 TRX giá 2,070đ
KHJ...538 8 giờ trước Mua 31 USDT giá 24,528 đ
LFA...469 8 giờ trước Bán 199 USDT giá 24,412đ