Từ khóa Bitcoin Coronavirus vượt qua Bitcoin Having trên Google Trend

Thuật ngữ tìm kiếm bitcoin coronavirus trên Google đã vượt qua bitcoin Having trên. Thuật ngữ tìm kiếm kỳ lạ trên đang cho thấy lưu lượng truy cập nhiều nhất từ ​​châu Âu. Nghiên cứu chỉ ra rằng Áo, Thụy Sĩ và Ireland bao gồm ba khu vực pháp lý tạo ra nhiều tìm kiếm nhất cho coronavirus bitcoin.

12-Month Search Trends for “Bitcoin halving” and “Bitcoin coronavirus”: Google

Biểu đồ tìm kiếm 12 tháng giữa “Bitcoin halving” và“Bitcoin coronavirus”

Google Singapore, Đức, Úc và Canada cũng đang tạo ra lưu lượng truy cập đáng kể cho từ khóa, trong khi Hoa Kỳ đứng thứ 13. Quan tâm đến Bitcoin having vượt từ khóa ETH 2.0

12-Month Search Trends for ‘Bitcoin halving’ and ‘ETH 2.0’: Google

Xu hướng tìm kiếm 12 tháng cho ‘Bitcoin Having’ và ‘ETH 2.0’: lưu lượng tìm kiếm cho cụm từ Bitcoin having được xây dựng đều đặn trong nhiều tháng, cho thấy rằng sự kiện này có thể được định giá nhiều hơn vào các thị trường trong thời gian này.

Lưu lượng truy cập Google Altcoin tương quan với giới hạn thị trường Nhìn vào năm altcoin hàng đầu theo cách viết hoa – Ethereum, Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), và Bitcoin SV (BSV), chúng ta có thể thấy rằng lưu lượng tìm kiếm phần lớn tương quan với thứ tự của từng tài sản tiền điện tử theo giới hạn thị trường .

12-Month Search Trends for Top 5 Altcoins by Market Cap: Google
Xu hướng tìm kiếm 12 tháng cho 5 đồng tiền hàng đầu theo thị trường: