Xử lý lỗi Chuyển Ripple XRP hoặc EOS…. mà không điền Tag, Memo

Tag hay Memo là gì?

Thông thường đa số các coin đều chỉ có địa chỉ ví để định danh tài khoản, chuyển đúng ví là bạn sẽ nhận được. Tuy nhiên một số Coin có thêm Tag, Memo hay Payment Id. Bạn có thể xem như đây là các số để nhận về địa chỉ con.

Image-1

Chẳng hạn như ví XRP Ripple của bạn tại một sàn giao dịch sẽ có 2 phần: 1 là ví VD: rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh . Phần ví này giống nhau với tất cả người dùng trên sàn này. Phần thứ 2 là Tag hay Memo, Payment Id. Đây là 1 dãy số quan trọng để phân biệt giữa người dùng với nhau.

Do đó nếu bạn chuyển XRP tới 1 ví sàn, thì phải nhập Memo Tag nếu không người nhận sẽ không nhận được. Số coin này vẫn vào ví Tổng của sàn nhưng họ không biết của ai và sẽ không Deposit.

Cách lấy lại Coin khi lỡ chuyển mà quên điền Tag, Memo?

Tiền bạn chuyển vẫn được vào ví tổng của Sàn do đó bạn chỉ cần liên hệ Support của sàn để họ hướng dẫn lấy lại. Cụ thể nếu là sàn Binance bạn làm như sau:

Vào đường dẫn https://www.binance.com/vn/my/wallet/recovery/form/d

Chọn ví cá nhân nếu bạn chuyển từ ví cá nhân như Trust, Blockchain…Chọn ví nền tảng nếu bạn chuyển từ sàn giao dịch khác.

Image

Địa chỉ nguồn là địa chỉ gửi đi của bạn.

Sau đó ấn tiếp tục điền mã hash của giao dịch và đợi để sàn chuyển back lại cho bạn.

Sàn giao dịch sẽ trừ 1 khoản phí để hoàn trả.