Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

MXV...306 4 giây trước Mua 10 USDT giá 23,468 đ
QOH...193 35 phút trước Mua 1000 USDT giá 23,468 đ
TXQ...439 47 phút trước Bán 200 USDT giá 23,352đ
TNL...413 1 giờ trước Bán 12850 USDT giá 23,352đ
SBB...256 1 giờ trước Bán 990 XRP giá 12,105đ
LWJ...197 1 giờ trước Bán 998 XRP giá 12,105đ
YNZ...656 1 giờ trước Mua 100 USDT giá 23,468 đ
LGO...492 1 giờ trước Mua 100 USDT giá 23,468 đ
CLV...756 1 giờ trước Bán 70 USDT giá 23,352đ
KAQ...798 2 giờ trước Bán 995 XRP giá 12,068đ
PRE...752 2 giờ trước Bán 32.21 USDT giá 23,352đ
BQU...728 2 giờ trước Mua 300 USDT giá 23,468 đ
NET...338 2 giờ trước Bán 32.20 USDT giá 23,352đ
CEO...239 3 giờ trước Bán 1080 TRX giá 1,946đ
IJM...884 3 giờ trước Mua 297 USDT giá 23,468 đ