Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

ZBO...393 3 phút trước Bán 2500 DOGE giá 9,407đ
LNU...327 4 phút trước Mua 2500 TRX giá 4,121đ
PAT...295 5 phút trước Bán 17000 TRX giá 4,025đ
RKA...213 6 phút trước Bán 5000 TRX giá 4,018đ
EFD...926 11 phút trước Bán 989.9 TRX giá 4,053đ
CRU...899 11 phút trước Bán 3100 TRX giá 4,038đ
REL...880 11 phút trước Bán 6000 TRX giá 4,038đ
XJX...807 13 phút trước Bán 0.047 ETH giá 60,024,101đ
PJJ...804 13 phút trước Mua 1550 TRX giá 4,112đ
PNI...734 14 phút trước Bán 1500 TRX giá 4,001đ
GBL...452 19 phút trước Mua 1000 DOGE giá 9,482đ
NDM...392 20 phút trước Mua 20 USDT giá 24,888 đ
UDZ...360 20 phút trước Mua 500 EOS giá 211,562đ
LOR...325 21 phút trước Mua 41 DOGE giá 9,728đ
UMT...209 23 phút trước Bán 20000 DOGE giá 9,618đ