Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

UYA...742 6 phút trước Bán 100 USDT giá 23,382đ
NTQ...669 7 phút trước Bán 1500 USDT giá 23,382đ
CZL...554 9 phút trước Mua 140 TRX giá 1,637đ
AFK...415 11 phút trước Mua 95 USDT giá 23,488 đ
OEN...978 18 phút trước Bán 1900 USDT giá 23,382đ
RMI...831 21 phút trước Bán 40 USDT giá 23,382đ
NZI...738 22 phút trước Mua 0.008 BTC giá 992,703,965đ
VFG...517 26 phút trước Bán 2600 USDT giá 23,402đ
WGX...317 30 phút trước Mua 100000 WIN giá 9.55đ
UHQ...125 33 phút trước Bán 1000 USDT giá 23,402đ
GIV...623 41 phút trước Mua 0.02 ETH giá 73,816,288đ
ZIL...172 49 phút trước Mua 0.01 BNB giá 11,078,555đ
RSN...903 53 phút trước Mua 200 USDT giá 23,498 đ
SMY...512 1 giờ trước Mua 0.01 BNB giá 11,009,729đ
LXJ...876 1 giờ trước Bán 0.0046158 BTC giá 982,607,072đ