Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

UhP...704 42 phút trước Bán 2015.55110336 USDT giá 23,208đ
wHO...717 59 phút trước Bán 65.47 USDT giá 23,348đ
puQ...584 1 giờ trước Bán 65.47 USDT giá 23,348đ
cYZ...094 1 giờ trước Bán 0.33 ETH giá 8,218,067đ
rjA...515 1 giờ trước Bán 75.75 USDT giá 23,412đ
kSu...591 1 giờ trước Bán 22.5 USDT giá 23,729đ
WYV...403 2 giờ trước Bán 948 USDT giá 23,202đ
bIS...381 2 giờ trước Bán 2040 USDT giá 23,202đ
RaC...266 2 giờ trước Bán 289 USDT giá 23,202đ
Jrq...064 2 giờ trước Mua 0.59 ETH giá 8,286,686đ
NiK...743 3 giờ trước Bán 19.5 ETH giá 8,238,389đ
oGc...973 3 giờ trước Mua 0.598 ETH giá 8,259,205đ
pgU...338 3 giờ trước Mua 2500 USDT giá 23,278 đ
nti...062 3 giờ trước Bán 699 USDT giá 23,202đ
tOt...736 5 giờ trước Bán 0.52 ETH giá 8,219,141đ