Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

NDW...875 37 phút trước Bán 125 USDT giá 24,712đ
ABT...748 5 giờ trước Bán 266.81 USDT giá 24,712đ
JDM...613 5 giờ trước Bán 10 USDT giá 24,712đ
KTU...469 6 giờ trước Mua 805.2 USDT giá 24,838 đ
LCW...460 6 giờ trước Mua 247 USDT giá 24,838 đ
CXX...469 6 giờ trước Mua 11200 USDT giá 24,838 đ
AEX...077 6 giờ trước Mua 45 USDT giá 24,838 đ
QME...979 6 giờ trước Mua 45 USDT giá 24,838 đ
IML...964 6 giờ trước Mua 45 USDT giá 24,838 đ
OYA...864 6 giờ trước Mua 314 USDT giá 24,838 đ
HCR...724 6 giờ trước Mua 50 USDT giá 24,838 đ
UYA...189 6 giờ trước Mua 150 USDT giá 24,838 đ
OOS...170 6 giờ trước Mua 350 USDT giá 24,838 đ
JOH...880 7 giờ trước Mua 1000 USDT giá 24,838 đ
WEK...825 7 giờ trước Mua 350 USDT giá 24,838 đ