Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

GKK...836 4 phút trước Bán 69 USDT giá 23,882đ
XFH...779 5 phút trước Bán 69 USDT giá 23,882đ
YSE...727 6 phút trước Bán 159 USDT giá 23,882đ
IFC...590 9 phút trước Mua 630 USDT giá 23,998 đ
VVT...542 9 phút trước Mua 620 USDT giá 23,998 đ
YWD...214 15 phút trước Bán 33 USDT giá 23,882đ
OTH...665 24 phút trước Mua 40 USDT giá 23,998 đ
JOI...530 26 phút trước Bán 33 USDT giá 23,882đ
CTF...273 31 phút trước Mua 100 USDT giá 23,998 đ
WNZ...622 41 phút trước Bán 145 USDT giá 23,882đ
XAL...085 50 phút trước Mua 0.15 BNB giá 5,555,345đ
KBY...309 1 giờ trước Mua 200 USDT giá 23,998 đ
SIW...470 1 giờ trước Bán 76 BUSD giá 23,795.86đ
IEB...039 1 giờ trước Bán 145 USDT giá 23,882đ
SLE...040 1 giờ trước Bán 500 USDT giá 23,882đ