Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

AWU...289 14 phút trước Bán 450 BUSD giá 23,397đ
QHG...793 22 phút trước Bán 70 USDT giá 23,402đ
HXA...062 34 phút trước Bán 392 BUSD giá 23,397đ
VJX...817 55 phút trước Bán 0.17408248485 BNB giá 7,612,998đ
CFI...376 1 giờ trước Mua 0.4 ETH giá 39,337,924đ
JXZ...112 1 giờ trước Bán 14283 TRX giá 1,472đ
OFY...970 1 giờ trước Mua 60 USDT giá 23,518 đ
IIE...435 1 giờ trước Bán 149 USDT giá 23,402đ
FZR...618 2 giờ trước Bán 1300 USDT giá 23,402đ
FHO...595 2 giờ trước Bán 40 USDT giá 23,402đ
GIK...340 2 giờ trước Bán 0.2 LTC giá 2,323,285đ
WBO...254 3 giờ trước Mua 200 USDT giá 23,518 đ
BYT...630 3 giờ trước Bán 57 USDT giá 23,402đ
BWY...529 3 giờ trước Bán 58 USDT giá 23,402đ
VIP...149 3 giờ trước Mua 0.03 BNB giá 7,826,673đ