Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

KWC...228 10 giây trước Bán 959 USDT giá 25,602đ
ZEB...882 5 phút trước Mua 1000 USDT giá 25,778 đ
FYJ...865 6 phút trước Bán 782 USDT giá 25,602đ
ZHB...658 9 phút trước Mua 670 USDT giá 25,778 đ
QBA...334 15 phút trước Bán 25 USDT giá 25,602đ
SZE...990 20 phút trước Bán 168.9 USDT giá 25,602đ
MRU...759 24 phút trước Bán 79.65 USDT giá 25,602đ
DOR...619 26 phút trước Bán 50 USDT giá 25,602đ
IBT...418 30 phút trước Mua 1000 USDT giá 25,778 đ
QER...145 34 phút trước Mua 2000 USDT giá 25,778 đ
ZTA...814 40 phút trước Bán 17 USDT giá 25,602đ
XSZ...003 53 phút trước Mua 375 AVAX giá 1,067,206.62đ
CKI...640 59 phút trước Mua 385 USDT giá 25,778 đ
QET...499 1 giờ trước Mua 100 USDT giá 25,778 đ
SUC...336 1 giờ trước Mua 100 USDT giá 25,778 đ