Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

XQN...772 1 giờ trước Mua 19 USDT giá 23,478 đ
jlb...014 2 giờ trước Bán 0.5 ETH giá 5,313,682đ

Đánh giá: nhanh & gọn. Like!

FBw...522 3 giờ trước Mua 737 USDT giá 23,478 đ
sNc...370 3 giờ trước Bán 0.5 ETH giá 5,306,191đ
ikZ...441 3 giờ trước Bán 0.51 ETH giá 5,307,830đ
EjK...418 4 giờ trước Mua 91 USDT giá 23,478 đ
gqa...368 4 giờ trước Mua 92 USDT giá 23,478 đ
zOW...284 5 giờ trước Mua 0.1 BTC giá 213,789,420đ
RcX...447 5 giờ trước Mua 0.015 BTC giá 213,885,541đ
qUM...972 7 giờ trước Bán 564 USDT giá 23,420đ
tKd...288 7 giờ trước Mua 288 USDT giá 23,498 đ
DGF...240 8 giờ trước Mua 0.01262131 BTC giá 214,409,980đ
ADk...226 8 giờ trước Bán 8.5 ETH giá 5,326,790đ
VWl...645 8 giờ trước Bán 19 ETH giá 5,323,747đ
LvS...939 8 giờ trước Mua 100 USDT giá 23,498 đ