Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

KRS...660 2 phút trước Bán 100 USDT giá 23,082đ
HFY...409 6 phút trước Mua 4300 USDT giá 23,198 đ
GUJ...243 9 phút trước Mua 360 TRX giá 1,502đ
UUP...233 9 phút trước Mua 100 TRX giá 1,500đ
PCO...163 10 phút trước Mua 1000 TRX giá 1,498đ
CDA...948 14 phút trước Mua 2150 USDT giá 23,198 đ
VTS...601 20 phút trước Mua 4000 USDT giá 23,198 đ
CUM...384 23 phút trước Mua 200 USDT giá 23,198 đ
XQL...238 26 phút trước Mua 300 USDT giá 23,198 đ
MBH...214 26 phút trước Mua 2000 TRX giá 1,505đ
RBC...175 27 phút trước Mua 50 USDT giá 23,198 đ
BOI...134 27 phút trước Mua 2150 USDT giá 23,198 đ
LNL...086 28 phút trước Mua 643 USDT giá 23,198 đ
VSD...993 30 phút trước Mua 640 USDT giá 23,198 đ
AMU...886 32 phút trước Mua 428 USDT giá 23,198 đ