Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

RSN...903 1 giờ trước Mua 200 USDT giá 23,498 đ
SMY...512 1 giờ trước Mua 0.01 BNB giá 11,009,729đ
LXJ...876 1 giờ trước Bán 0.0046158 BTC giá 982,607,072đ
LTS...004 1 giờ trước Bán 435 USDT giá 23,402đ
CCQ...151 2 giờ trước Mua 500 USDT giá 23,498 đ
PPB...680 2 giờ trước Mua 12 USDT giá 23,498 đ
IRM...422 2 giờ trước Mua 1150 USDT giá 23,498 đ
XVF...282 2 giờ trước Bán 40 USDT giá 23,402đ
WYG...163 2 giờ trước Bán 1500 USDT giá 23,402đ
NYD...593 3 giờ trước Mua 400 USDT giá 23,498 đ
ODS...084 3 giờ trước Mua 0.01 BNB giá 10,997,863đ
ONL...546 3 giờ trước Bán 64 USDT giá 23,402đ
XPW...493 3 giờ trước Mua 250 USDT giá 23,498 đ
LRJ...423 3 giờ trước Mua 500 USDT giá 23,498 đ
HMJ...288 3 giờ trước Mua 1000 USDT giá 23,498 đ