Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

DGC...400 4 giờ trước Mua 45 USDT giá 26,088 đ
DES...313 4 giờ trước Mua 50 USDT giá 26,088 đ
IQI...655 4 giờ trước Bán 70 USDT giá 25,922đ
BJL...482 4 giờ trước Bán 37 USDT giá 25,922đ
JZR...237 4 giờ trước Bán 200 USDT giá 25,922đ
TSA...485 5 giờ trước Bán 531 USDT giá 25,922đ
OMO...428 5 giờ trước Bán 491 USDT giá 25,922đ
VXB...603 5 giờ trước Bán 34 USDT giá 25,922đ
SXS...175 5 giờ trước Bán 34 USDT giá 25,922đ
LYH...947 5 giờ trước Mua 10 USDT giá 26,088 đ
VRJ...916 5 giờ trước Bán 34 USDT giá 25,922đ
UYA...832 5 giờ trước Bán 36 USDT giá 25,922đ
EOW...854 5 giờ trước Bán 39 USDT giá 25,922đ
JNZ...766 5 giờ trước Bán 37 USDT giá 25,922đ
PWW...630 5 giờ trước Bán 618 USDT giá 25,922đ