Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

KBM...930 8 giờ trước Mua 100 USDT giá 23,908 đ
LVH...750 8 giờ trước Mua 2000 USDT giá 23,908 đ
PLY...634 8 giờ trước Mua 2000 USDT giá 23,908 đ
APA...018 9 giờ trước Mua 2000 USDT giá 23,908 đ
YQN...829 9 giờ trước Mua 2000 USDT giá 23,908 đ
VAB...790 9 giờ trước Mua 170 USDT giá 23,908 đ
TEQ...712 9 giờ trước Mua 270 USDT giá 23,908 đ
KEK...625 9 giờ trước Mua 0.5 ETH giá 40,490,004đ
FUD...843 9 giờ trước Mua 50 USDT giá 23,908 đ
DPG...934 9 giờ trước Bán 450 USDT giá 23,802đ
NLZ...662 9 giờ trước Bán 100 USDT giá 23,802đ
OUG...314 10 giờ trước Mua 250 USDT giá 23,908 đ
VES...686 10 giờ trước Bán 200 USDT giá 23,802đ
EZN...386 10 giờ trước Mua 1000 USDT giá 23,908 đ
IWP...346 10 giờ trước Bán 130 USDT giá 23,802đ