Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

MAC...208 37 phút trước Mua 0.0703 ETH giá 61,358,506đ
YJJ...200 38 phút trước Bán 243 USDT giá 23,382đ
LFI...188 38 phút trước Bán 3100 TRX giá 1,678đ
MOQ...936 42 phút trước Mua 0.0703 ETH giá 61,520,284đ
MHB...852 43 phút trước Mua 500 USDT giá 23,478 đ
MNL...748 45 phút trước Bán 1000 TRX giá 1,681đ
HVH...420 51 phút trước Mua 500 USDT giá 23,478 đ
FFN...298 53 phút trước Mua 120 USDT giá 23,478 đ
PCZ...273 53 phút trước Bán 50 USDT giá 23,382đ
WFW...128 55 phút trước Bán 20 USDT giá 23,382đ
CMO...104 56 phút trước Mua 0.0707 ETH giá 61,095,470đ
KIT...859 1 giờ trước Mua 0.0707 ETH giá 60,825,134đ
USJ...688 1 giờ trước Bán 1200 USDT giá 23,382đ
LCD...501 1 giờ trước Mua 400 USDT giá 23,478 đ
IOK...327 1 giờ trước Mua 0.0708 ETH giá 60,962,421đ