Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

NTG...734 2 giờ trước Mua 10000 TRX giá 2,532đ
JEV...202 2 giờ trước Mua 5000 TRX giá 2,559đ
GDB...629 2 giờ trước Mua 860 USDT giá 23,248 đ
VNV...055 2 giờ trước Mua 200 USDT giá 23,248 đ
ZFB...605 2 giờ trước Mua 450 USDT giá 23,248 đ
PJT...053 2 giờ trước Mua 50 TRX giá 2,556đ
QUC...033 2 giờ trước Mua 20 USDT giá 23,248 đ
VEA...012 2 giờ trước Mua 3 SOL giá 3,265,195.55đ
WKR...999 2 giờ trước Mua 15000 TRX giá 2,557đ
CIS...983 2 giờ trước Bán 0.69 BNB giá 9,380,119đ
JGR...964 2 giờ trước Bán 0.69 BNB giá 9,377,828đ
GTS...902 2 giờ trước Mua 150 USDT giá 23,248 đ
JAA...292 3 giờ trước Mua 0.9 DASH giá 4,693,748đ
LVN...249 3 giờ trước Mua 0.00212 BTC giá 1,103,119,797đ
LIK...166 3 giờ trước Mua 0.00215 BTC giá 1,102,912,969đ