Hỏi đáp liên quan thị trường Crypto

Làm thế nào biết dự án Scam ?

Tại sao Tether lại được in nhiều tiền như vậy ?

Tôi gửi Token ERC20 vào ví Blockchain.com có sao không?