Tôi gửi Token ERC20 vào ví Blockchain.com có sao không?

Image-18

Câu hỏi:

Tôi gửi Token ZB trên nền ERC20 vào ví ETH trên Blockchain.com nhưng không thấy hiện số dư. Liệu có lấy lại được không ?

Hoangthuy2..@gmail.com

Trả lời:

Hiện tại, ví ethereum của Blockchain.com không hỗ trợ gửi hoặc nhận mã Token ERC20 , ngoại trừ USD Digital (trước đây là USD PAX). Tuy nhiên nếu bạn đã gửi token vào ví thì yên tâm cũng không mất đâu.

Blockchain cung cấp cho bạn quyền hoàn toàn kiểm soát. Bạn không xem được số dư token trong ví Blockchain nhưng bạn có thể xuất Private Key của địa chỉ Ethereum trên Blockchain ra và đăng nhập vào Metamask hoặc My Ether Wallet bằng Privatekey này để xem số dư token đó.