Tại sao giao dịch bitcoin của tôi cứ unconfirm không được xác nhận ?

Câu hỏi:

Tôi gửi bitcoin đã hơn 3 tiếng, giao dịch cứ ở trạng thái unconfirm trên mạng lưới Blockchain. Tại sao lại như vậy và có cách nào khắc phục không ?

hongl…93@gmail.com

Trả lời:

Trước tiên bạn kiểm tra lại giao dịch của bạn lúc chuyển đi chọn mức phí là bao nhiêu, nếu bạn chuyển từ Blockchain.com và giữ mức phí mặc định thì sẽ khá thấp, do đó giao dịch sẽ lâu được xác nhận và bị treo Pending hay Unconfirmed khá lâu.

Pending transaction hay Unconfirmed transaction là trạng thái giao dịch chưa thành công. Lúc này, mặc dù bitcoin đã rời khỏi ví bên-gửi, nhưng nó chưa đến được địa chỉ ví bên-nhận và cần chờ mạng lưới Blockchain xác thực giao dịch này nên nó chưa được xác nhận là giao dịch thành công.

Image-122

Theo nguyên tắc, giao dịch bitcoin có phí (mining fee) cao sẽ được ưu tiên xác nhận trước. Do đó, nếu một giao dịch có phí quá thấp thì có khả năng cực kì lâu mới confirmed được. Bạn không thể hủy giao dịch bitcoin, và càng không thể yêu cầu bên-nhận trả lại lượng bitcoin mà họ chưa nhận được. Vậy phải làm sao?

Nếu giao dịch của bạn không gấp bạn có thể đợi thêm để mạng lưới xử lý hết các giao dịch phí cao sẽ tới giao dịch của bạn. Nếu bạn cần gấp thì có thể đẩy nhanh quá trình xác nhận giao dịch theo cách sau:

Dùng chính ví bạn đã chuyển bitcoin thực hiệp tiếp 1 giao dịch mới chuyển tới 1 ví khác của bạn với mức phí cao. Sau đó đợi 10-15p nếu giao dịch mới được xác nhận mà giao dịch cũ vẫn treo thì bạn cần thực hiện Push giao dịch tại ViaBTC theo bài hướng dẫn dưới đây:

https://phobitcoin.com/cach-day-giao-dich-bitcoin-khong-xac-nhan-blockchain