Kiến thức bitcoin, crypto

Giải Thích về Kích thước khối và khả năng mở rộng

YFI là gì tìm hiểu về Yearn Finance

Cách xử lý giao dịch ETH bị pending lâu

Tìm hiểu về Decentralized File Sharing – Chia sẻ Dữ liệu Phi Tập Trung

Compound COMP là gì ? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa COMP

Masternode là gì, tại sao không nên đầu tư vào MasterNode lúc này